Pagina principală
Pagina principală Pagina principală WWW.UNDP.MD
DREPTUL MEU
SOCIETATEA CIVILĂ
COMUNITATEA DE PRACTICIENI
PUBLICUL LARG
FEEDBACK
Sondaj
Cosiderati ca audierile publice organizate de Comisia pentru drepturile omului vor contribui la imbunatatirea situatiei in domeniul respectarii drepturilor omului
Da, cu siguranta
Mai putin
Nu
Resultate
<<    Februarie 2018     >>
LMMJVSD 
   12345
5678910116
121314151617187
192021222324258
262728    9
Subscriere noutăţi

Pnado în Moldova Despre proiect Resurse web Publicaţii Contactele proiectului

IMPLEMENTAREA PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNI ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ÎN MOLDOVA
DOCUMENTE
 
 
 
Descriere
Proiectul acordă susţinere Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) pentru anii 2004-2008 în cadrul Programului Global HURIST, care va contribui la introducerea unui sistem consecvent şi transparent de monitorizare a situaţiei privind drepturile omului în Moldova. Proiectul este implementat de către Comisia parlamentară pentru drepturile omului.
 
 Raportul anual de activitate, 2005
 
 Planul anual de activitate al Proiectului, 2006
 
 
 
 
Termen de implementare
Aprilie 2004 – decembrie 2006
 
 
 
DOCUMENTS
Obiective:
 Consolidarea capacităţii instituţiilor guvernamentale, autorităţilor locale şi organizaţiilor societăţii civile pentru implementarea PNADO;
 Obţinerea unui nivel înalt de conştientizare publică privind standardele universale ale drepturilor omului şi modul în care aceste standarde sunt aplicate şi garantate.
 
 
 Annual Project work plan, 2006
 
 Annual activity report, 2005
 
 
 
Beneficii:
 Instruire oferită pentru 34 focare la nivel naţional şi 35 la nivel local în domeniul drepturilor omului şi realizării PNADO;
 Elaborarea şi implementarea unui număr de cinci programe de instruire specializate în domeniul drepturilor omului (pentru instituţii penitenciare, poliţie, Armata Naţională, organizaţii neguvernamentale, jurnalişti şi lucrători sociali);
 Crearea unei reţele de 70 formatori în domeniul drepturilor omului;
 Studii de fezabilitate cu privire la ratificarea a trei instrumente în domeniul drepturilor omului şi trei mese rotunde cu participarea experţilor în drepturile omului;
 Formularea şi implementarea strategiilor de parteneriat în domeniul drepturilor omului între autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale locale;
Implementarea Programelor de granturi mici;
 Elaborarea şi pilotarea curriculei universitare în domeniul drepturilor omului.
 
 
 
 
Sensibilizarea publică:
A fost elaborată şi aplicată Strategia de comunicare în domeniul drepturilor omului (Studiul sociologic naţional privind drepturile omului, Ateliere naţionale anuale în domeniul drepturilor omului, concursuri şi o Gală de premiere a jurnaliştilor şi organizaţiilor neguvernamentale în domeniul drepturilor omului, spoturi video şi audio cu subiecte privind drepturile omului etc.).
 
 
 
 
Buget:
Bugetul pentru 2004-2005 – 576,580 dolari SUA, cu finanţare de la Biroul PNUD Moldova (166,000 dolari SUA), Programul Global comun al UNDP/UNHCHR HURIST „Consolidarea drepturilor omului” (50,000 dolari SUA), Fondul Tematic pentru Guvernare Democratică (70,000 dolari SUA) şi Guvernul Olandei (290,580 dolari SUA).
 
 
 
 
Parteneri:
Comisia parlamentară pentru drepturile omului, focare în domeniul drepturilor omului şi PNADO în cadrul instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale, organizaţii neguvernamentale şi mass-media, Agenţiile ONU, HURIST, Fondul Tematic pentru Guvernare Democratică (DGTTF), Guvernul Olandei.
 
 
 
 
Important:
Realizarea PNADO sprijină Guvernul Republicii Moldova în efortul acestuia de atingere a obiectivelor formulate de Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS) şi Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova, completând dezvoltarea ţării cu dimensiunea drepturilor omului. Implementarea eficientă a PNADO contribuie direct la crearea unor condiţii favorabile pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin consolidarea capacităţilor şi parteneriatelor între diverşi actori relevanţi privind respectarea, promovarea şi realizarea drepturilor omului la nivel local şi naţional.
 

 

UN.MD UN.MD
Pnado în Moldova Despre proiect Resurse web Publicaţii Contactele proiectului
Societate civilă Comunitatea de practicieni Pentru media Publicul larg Feedback